Ο διαδικτυακός μας τόπος είναι υπό κατασκευή

ΚΑΛΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΜΚΕ

[GR] [ENG]

Η Καλές Αγροτικές Πρακτικές ΑΜΚΕ φιλοδοξεί εκτός από τις τυπικές δράσεις μη-κυβερνητικών οργανώσεων να αναπτύξει ενεργητικές πρακτικές για την αποτελεσματική και συνάμα φιλοπεριβαλλοντική άσκηση της γεωργίας αλλά και της διαχείρισης των έργων πράσινου. Στο πλαίσιο αυτό προτεραιότητά της είναι να αναπτύσσει και να συντηρεί εργαλεία διαχείρισης εισροών και εκροών αλλά και εφαρμογές ανάπτυξης σχετικών δεξιοτήτων και να υποστηρίζει τους χρήστες όσο αφορά τη χρήση τους.

Εφαρμογές

IRMA_SYS IRMA_SYS OPIA app

Χρήσιμα

Καταστατικό Επικοινωνία μέσω email στο info.gap.ngo@gmail.com

ΑΦΜ: 997138847, Αρ. ΓΕΜΗ: 142457815000

Τραπεζικός λογαριασμός: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αρ. Λογ. 6296141070124 - IBAN GR6601712960006296141070124